Νέα υπηρεσία ψηφιακού δειγματολογίου από το φωτογραφείο Γ. ΠΛΗΣΙΤΗ

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011
 

Το φωτογραφείο Γεωργίου Πλησίτη ανακοινώνει τη διάθεση της νέας υπηρεσίας ψηφιακού δειγματολογίου από την ιστοσελίδα www.plisitis.gr.